Rotary Nedir?

Rotary Nedir?

ROTARY’NİN AMACI

Dünyanın bazı bölgelerinde haftalık olağan toplantıların açılışında tüm üyeler ayağa kalkarak Rotary’nin amacını yüksek sesle ve hep birlikte okurlar. Rotary’nin ana tüzüğünde yazılı olan bu amaçlar rotaryenler’in kendi büroları veya çalıştıkları yerlerde duvara asılı olarak da bulunur. Rotary’nin amaçları hep bu şekilde ifade edilegelmiş değildir. 1906 yılında yapılan ilk kuruluşta üç amaç belirtilmişti: İş, iyi dostluk ve toplumun yararlarının gözetilmesi ve ilerlemesi amaçları hedeflenmişti. 1910 yılına gelindiğinde, “Rotary’nin genişletilmesine daha çok önem verildiğinden, amaçların sayısı beşe çıkmıştı. 1915 yılında amaçların sayısı altı oldu. 1918 yılında amaçlar yeniden kaleme alındı ve sayısı dörde indirildi. Bundan dört yıl sonra tekrar altıya çıkarıldı ve 1927 yılında yeniden değiştirildi. En sonunda, 1935 yılında yapılan Mexico Konvansiyonu’nda bu altı amaç yeniden yazılarak sayısı dörde indirildi. Bu amaçlar, 1951 yılında yapılan en son önemli değişiklik ile, tek bir hedefte birleşen dört grupta toplandı.

OKUR YAZARLIK EĞİTİMİ

Dünya nüfusunun yaklaşık altıda birini oluşturan bir milyardan fazla insanın, okur yazar olmadığı tahmin edilmektedir. Genç ve yetişkinlerin okur yazar olamaması sorunu, hem sanayileşmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin müşterek bir problemidir.  Okuma yazma bilmemenin getirdiği kötülüklerden biri de, bu gibi bireylerin kişisel bağımsızlıklarını kaybetmeleri ve yaşama anlam veren haysiyetlerini kaybedip fakirleşmelerine ve uygunsuz yollara sapmalarına yol açmasıdır. İnsanların cahilliği insanları küçültür, onların ekonomik, politik, sosyal ve kişisel gelişimlerini durdurur ve uluslararası anlayış, işbirliği ve dünya barışını engeller. Rotary kulüpleri’nin büyük bir kısmı kendi toplumlarında okur yazarlık eğitimi konusunda ciddi araştırmalar yapmaktadırlar. Bazı kulüpler okuma yazma öğreten temel kitaplar yayınlamakta, bazıları ise okuma ve dil öğretim klinikleri açmakta, gönüllü öğretmenlik yapmakta veya eğitim malzemeleri bağışında bulunmaktalar. Rotaryenler, kendi toplumları içinde çok önemli bir rol üstlenerek, özellikle gelişmekte olan ülkelerde okuma olanağını geliştirici çalışmalar yapıp, yeni yeni projeler üretebilirler. Örneğin Avustralyalı Rotaryenler Tayland’da dört okulda okur yazarlık projesi için Fener Kuleleri kurmuşlardır. Bu yenilikçi öğretim metodu, öylesine başarılı olmuş ki, Tayland hükümeti, bu metodu tüm devlet okullarına uygulamıştır. Bu yenilikçi öğretim metodu, diğer Rotary kulüpleri tarafından, Bengaldeş, Güney Afrika, Brezilya ve diğer ülkelerde kullanılmıştır. UR 2430. Bölge’de (Bölgemiz) Kolaylaştırılmış Okuma Yazma Eğitimi (KOYE) çalışmaları’nda büyük başarılara imza atılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar dünya Rotaryenleri’ne örnek teşkil etmiş ve Uluslararası Rotary tarafından çok büyük takdir toplamıştır. Dünya genelinde KOYE ilk-orta ve lise eğitiminde bir eğitim programı olarak kullanılmaktadır. Bu programı yetişkinlere uygulayan tek ülke Türkiye’dir. Bu nedenle, ülkemizde yapılan okuma-yazma çalışmaları dünyaya örnek teşkil etmiştir. Ülkemizde KOYE sürekli bir proje olarak kabul görmüştür. Her yıl 10.000’lerce vatandaşımız Rotary’nin bu programı sayesinde okur-yazar olmaktadır.

ROTARY’DE YÜZDE YÜZ DEVAM

      Güçlü ve aktif bir Rotary kulübü olabilmek için Rotary toplantılarında kesintisiz olarak devam etmek şarttır. Rotaryenler’in devam konusuna verdikleri önem, 1922 yılında Uluslararası Rotary’nin toplantılara düzenli katılma konusunda açtığı bir yarışma ile ilk defa dünya Rotaryenleri’ne duyuruldu. Dünyadaki tüm Rotaryenler yüzde yüzlük bir katılma oranı için yarıştılar ve binlerce Rotaryen üst üste birkaç yıl bu devam başarısını elde ettiler. Rotaryenler gerek kendi kulüplerinde, gerekse başka Rotary kulüpleri’nde, bu yüzde yüzlük katılım oranına erişme başarılarını gururla anlatır ve bu rekorlarını anlatmaktan büyük bir haz duyarlar.

      Gerçekte Rotary kuralları, üyelerinin en az yüzde altmışlık bir katılım oranını bulmalarını yeterli görmekteyse de, birçok kulüpte yüzde yüzlük bir katılımın en istenilen bir devamlılık yüzdesi olduğu konusunda hiç şüphe yoktur. Rotary’de toplantılara tüm üyelerin düzenli katılımı özellikle vurgulanır, çünkü her üye bay veya bayan kendi mesleğinin veya işinin temsilcisi durumundadır ve bu nedenle, herhangi bir üyenin yokluğu kulübü üyelik çeşitliliği ve her bir üyenin kişisel dostluğu gibi değerlerden yoksun bırakır.

      Zaman zaman, çeşitli nedenlerden ötürü, devama kredi verme veya asgari gereklilikleri düşürme yönünde önerilerde bulunulmuştur, ancak bu tip girişimler Yasama Konseyi tarafından uyarlanmamıştır. 2001 yılında, Konsey, genç çalışanların ihtiyaçlarına daha rahat cevap verecek “Rotary Kulüpleri İçin Yeni Modeller” pilot projesini onayladı. Bu proje kapsamındaki kulüplere Standart Rotary Kulübü Tüzüğü ve İç Tüzüğü kuralları dışında çalışma izni verildi. Bu kulüplerin birçoğu toplantı sıklıklarını değiştirdi ve devam kurallarını rahatlattı. Pilot kulüplerin başarıya ulaşması durumunda, 2004 Yasama Konseyi bu yenilikleri kalıcı duruma getirecek politika değişikliklerini yapabilecekti. 2004’de çalışmalar değerlendirildi ve projenin 2007’ye kadar uzatılması kararı alındı.

DÖRTLÜ ÖZDENETİM

Rotaryenlerin en çok kullandıkları, söyledikleri ve basılı olarak işyerlerinde bulundurmaktan hoşlandıkları bir iş ahlakı, dünya kuralı vardır ki buna “4 - Way Test”, yani “DÖRTLÜ ÖZDENETİM” diyoruz. Bu dörtlü özdenetim kuralı, ilk olarak 1932 yılında Herbert J.Taylor tarafından, iflas aşamasındaki Chicago Alimünyum Şirketi başkanlığına geldiğinde söylenmiştir. Tayor, öncelikli mali güçlükler içerisinde kıvranan ve çökme noktasına gelmiş bu şirketi kurtarmak için bir yol arayışına girdiğinde, tüm çalışanlara kılavuzluk edecek bir öneriler dizisi yazdı. Çalışan kişilerin iş ve meslek yaşamlarında uygulamalarını istediği bu 24 kelimelik iş ve ahlak prensibi, gerçekte bir mucize yarattı ve bu basit iş ahlakı prensibi ve felsefesinin her yerde uygulanabilir nitelikte olduğu anlaşıldı. Bu “Dörtlü Özdenetim”, şirketin satışlarında, üretiminde, reklamlarında ve alıcı, satıcı gibi tüm ilişkilerinde yol gösterici bir rehber oldu ve sonuçta şirketin kurtulmasının bu basit felsefenin uygulanması sonucu gerçekleştiği düşünüldü.

Herb Taylor 1954- 1955 döneminde Uluslararası Rotary Başkanı oldu, ama 1943 yılında ortaya çıkardığı bu “Dörtlü Özdenetim” dünyada yüzden fazla değişik dile çevrildi ve binlerce değişik şekil ve biçimde yayınlandı. “Dörtlü Özdenetim” ile verilmek istenen mesaj dünyadaki tüm Rotaryenler tarafından iyice bilinmeli ve uygulanmalıdır. Şöyle ki:

DÜŞÜNDÜKLERİMİZ, SÖYLEDİKLERİMİZ  VE  YAPTIKLARIMIZ;

 1. GERÇEĞE UYGUN MU?
 2. İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN ADİL Mİ?
 3. İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLAR SAĞLAYACAK MI?
 4. İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN YARARLI MI?

ÜYE TEKLİFİ

       Rotary’nin yazılı kurallarında, Rotary kulüp üyeliğine teklif edilecek adayların nasıl ve ne şekilde yapılacağı ayrıntılı biçimlerde yazılmıştır. Rotary’nin büyümesi ve ilerlemesinde yeni adaylık için isim öneren kişi çok önemlidir. Öneriyi getiren ve ona kefil olan kişi yoksa, hiç kimse Rotary üyesi olamaz.  Bireyler Rotary’e katılmak için davet edilmelidirler, sonuçta adayların bulunması ve davet edilmesi, her bir üyenin sorumluluğudur.  Üyelik için aday önerisinde bulunan rotaryen’in görevi, kulüp sekreteri veya üyelik komitesine isim önerisinde bulunmakla sona ermez. Aslında, Rotary’de yeni üyelik için öneride bulunan kişinin sorumlulukları yazılı olarak belirlenmiş değildir. Ancak aşağıda yazılı yöntemler kulüplerin bir çoğu tarafından uygulanmaktadır.    

Yeni üye öneren kişinin görevleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 1. Önermek istediği kişiyi önceden bir kaç Rotary toplantısına davet etmek.
 2. Yeni üye olacak kişiyle bir veya birkaç bilgilendirme/yönlendirme toplantısına katılmak.
 3. Yeni üyeyi birinci ay içerisinde her hafta diğer kulüp üyelerine tanıştırmak.
 4. Yeni üyeyi sürmekte olan tüm kulüp hizmet projelerinde yer almaya teşvik etmek.
 5. Yeni üyenin kulüp tarafından hamiliği yapılan Rotaract ve Interact kulüp toplantılarına katılımını teşvik etmek.
 6. Yeni üyenin, Grup İnceleme Değişim veya Gençlik Değişim gibi uluslararası programlarda yer alabilmesine imkan sağlamak.
 7. Yeni üyenin diğer kulüpleri ziyaret etmesini teşvik etmek ve Rotary usullerini, dostluk ilişkilerini öğrenmesine yardımcı olmak.
 8. Yeni üye ve eşinin kulübün sosyal faaliyetlerine katılmalarını, yemeklere ve özel toplantılara gelmelerini sağlamak.
 9. Yeni üye ile eşinin Bölge Konferansı’na katılmalarını sağlamak.
 10. Yeni üyenin aktif bir rotaryen olabilmesi için kendisine özel bir kişi olduğunu hissettirecek şekilde gibi davranmak.

        Yeni üye öneren kişi, yukarıda yazılı olanları yerine getirdiğinde, yeni üye olan veya olacak kişinin de varlığıyla Rotary’nin daha da güçlendiği görülecektir.

DÖRT HİZMET ALANI

Rotaryenler arasında sık kullanılan “Dört Hizmet Alanı” terimi Rotary’nin amacının 4 ana unsurunu ifade eder:

Kulüp Hizmetleri, Meslek Hizmetleri, Toplum Hizmetleri, Uluslararası Hizmetler.

Rotary’in tüzüksel belgelerinin resmi bölümlerinde yazılı olarak bulunmamasına karşın “Hizmet Komiteleri” kavram olarak rotaryenlerce benimsenmiştir ve Rotary etkinliklerinin ana alanlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. “Kulüp Hizmetleri” kulüplerini başarılı kılmak için rotaryenler’in gerekli tüm çalışmalarını kapsar. “Meslek Hizmetleri” her bir rotaryen’in iş yerinde kariyer planlaması, mesleki eğitim ve yüksek etik standartlarının teşvik edilmesi gibi projeler üstlenmesi sorumluluğunun yanısıra kendi mesleğinin onuru ve yararını kulübün diğer üyelerine tanıtmasına imkan sağlar. “Toplum Hizmetleri” toplum yaşamını kalitesini yüceltmek için rotaryenler’in yaptıkları hizmetler dizisini kapsar. Bu hizmetler genellikle gençliğe, yaşlıya, özürlülere ve Rotary’ye bir umut kaynağı olarak bakan kişilere sunulan hizmetlerdir. “Uluslararası Hizmetler” rotaryenler’in uluslararası anlayış iyiniyet ve barışı geliştirmek amacıyla yaptıkları çeşitli program ve faaliyetleri kapsar. Uluslararası hizmet projeleri dünyanın çok değişik ülkelerindeki insancıl gereksinimlerinin karşılanması için üretilmiş hizmet projeleridir.

Bir rotaryen, Rotary’nin ana amaçları olan dört hizmet alanında hizmet vermeye devam ederse, Rotary’nin amaçları daha da büyük bir anlam kazanmış olur.

MESLEK HİZMETLERİ

Meslek hizmetleri, hizmet dalları arasında “İkinci Hizmet Dalı”’dır. Rotaryenlerin kendi iş veya meslek dallarını rotaryen dostları nezdinde temsil etme ve işlerini en yüksek etik standartları içerisinde yapma ve mesleklerinde örnek kişi olma taahhütlerinden ötürü Meslek Hizmetleri üyeleri ile kişisel olarak en yakından ilgili olan hizmet dalıdır

Meslek hizmetleri programlarında iş, ticaret, sanayi ve meslek dallarında kaliteyi yükseltici iş ilişkilerini güçlendirmenin yolları aranır ve bu amaçla meslek hizmetleriyle ilgili programlar düzenlenir. Rotaryenler her bir kişinin günlük iş ve meslek faaliyetlerini yaparken, bu çalışmaları ile daha iyi bir topluma kavuşmak için çok değerli bir katkıda bulunduklarına inanırlar.

Meslek hizmetlerinde yardımcı olmanın bir yolu genellikle genç ve yeni yetişen kişilere yol göstererek, onların meslek seçimlerinde öncü olmak, mesleklerinin özelliklerini tanıtmak gibi hizmetlerdir. Bazı kulüpler bu amaçlar doğrultusunda okullara giderek meslekleri hakkında konferanslar verir ve gençlere ışık tutmaya çalışırlar. Diğer bir kısım Rotary kulüpleri ise toplumda kendi mesleklerinde başarılı olmuş kişileri ödüllendirme yoluyla mesleki başarıyı yüreklendirmek ve yüceltme yoluna giderler. Rotary’de bir sembol haline gelmiş olan “4’lü Özdenetim” ve benzeri diğer meslek ahlakı ile ilgili iş ve meslek hizmetlerinde dürüstlük aşılayan sözleri ve deyimleri gençlere aşılayarak iş dünyasına girmeye hazırlanan gençleri iyiye doğru yönlendirmeye çalışırlar. Yine bir çok kulüpde sıkça başvurulan bir yöntem, konuşmacı olarak kendi mesleklerinde sivrilmiş ve başarılı olduğu bilinen kişileri toplantılarına sıkça davet ederek onların konuşmalarını dinlemek ve bunlardan topluca yararlanmaktır.

Meslek hizmetlerinin yerine getirilme yöntemi ne olursa olsun, rotaryenler iş ve meslek alanında her tür yararlı meşguliyetin değerini takdir eden bir anlayışa sahip olduklarını ve her tür meslek ve iş alanında yüksek ahlaki standartlar arayan özelliklerini her fırsatta bir bayrak gibi dalgalandırırlar. İşte bunun içindir ki bu hizmet alanı her Rotary Kulübü için olması gereken temel bir şarttır.

MESLEK HİZMETLERİ

Meslek hizmetleri, hizmet dalları arasında “İkinci Hizmet Dalı”’dır. Rotaryenlerin kendi iş veya meslek dallarını rotaryen dostları nezdinde temsil etme ve işlerini en yüksek etik standartları içerisinde yapma ve mesleklerinde örnek kişi olma taahhütlerinden ötürü Meslek Hizmetleri üyeleri ile kişisel olarak en yakından ilgili olan hizmet dalıdır

Meslek hizmetleri programlarında iş, ticaret, sanayi ve meslek dallarında kaliteyi yükseltici iş ilişkilerini güçlendirmenin yolları aranır ve bu amaçla meslek hizmetleriyle ilgili programlar düzenlenir. Rotaryenler her bir kişinin günlük iş ve meslek faaliyetlerini yaparken, bu çalışmaları ile daha iyi bir topluma kavuşmak için çok değerli bir katkıda bulunduklarına inanırlar.

Meslek hizmetlerinde yardımcı olmanın bir yolu genellikle genç ve yeni yetişen kişilere yol göstererek, onların meslek seçimlerinde öncü olmak, mesleklerinin özelliklerini tanıtmak gibi hizmetlerdir. Bazı kulüpler bu amaçlar doğrultusunda okullara giderek meslekleri hakkında konferanslar verir ve gençlere ışık tutmaya çalışırlar. Diğer bir kısım Rotary kulüpleri ise toplumda kendi mesleklerinde başarılı olmuş kişileri ödüllendirme yoluyla mesleki başarıyı yüreklendirmek ve yüceltme yoluna giderler. Rotary’de bir sembol haline gelmiş olan “4’lü Özdenetim” ve benzeri diğer meslek ahlakı ile ilgili iş ve meslek hizmetlerinde dürüstlük aşılayan sözleri ve deyimleri gençlere aşılayarak iş dünyasına girmeye hazırlanan gençleri iyiye doğru yönlendirmeye çalışırlar. Yine bir çok kulüpde sıkça başvurulan bir yöntem, konuşmacı olarak kendi mesleklerinde sivrilmiş ve başarılı olduğu bilinen kişileri toplantılarına sıkça davet ederek onların konuşmalarını dinlemek ve bunlardan topluca yararlanmaktır.

Meslek hizmetlerinin yerine getirilme yöntemi ne olursa olsun, rotaryenler iş ve meslek alanında her tür yararlı meşguliyetin değerini takdir eden bir anlayışa sahip olduklarını ve her tür meslek ve iş alanında yüksek ahlaki standartlar arayan özelliklerini her fırsatta bir bayrak gibi dalgalandırırlar. İşte bunun içindir ki bu hizmet alanı her Rotary Kulübü için olması gereken temel bir şarttır.

DEVAMSIZLIK HAKKINDA KURALLAR

Rotary kulübü ana tüzüğün’e göre bir rotaryen’in üyeliğinin düşmesi şu üç durumda kendiliğinden oluşur. Önce, bir üyenin arka arkaya dört kulüp toplantısına katılmaması veya başka kulüpte tamamlamama; sonra, altı aylık bir dönem içerisinde kulüp toplantılarının en az % 60’ına katılmamak veya aynı sürede kendi kulübünün en az % 30’una katılmamış olmak, kulüp yönetimince yeterli bulunacak nedenlerle önceden izin verilmesi hali dışında bu üç durumun oluşması, Rotary üyeliğinin sona ermesine neden olur.

Bir üye arka arkaya dört toplantıya devam etmediğinde, yönetim kurulu kendisini devamsızlığının, kulüp üyeliğinin düşmesine neden olabilecek bir durum yarattığı hususunda bilgilendirir. Bundan sonra yönetim kurulu, çoğunluk oyu ile, üyeliğe son verebilir.

Bazı kişilere göre bu kurallar çok katı bulunabilir. Ne var ki, toplantılara katılmak, her üyenin en temel yükümlülüğüdür. Tüzük kuralları, Rotary üyelerinin devamlı olarak toplantılara katılmalarına büyük bir önem ve değer verir ve Rotary’nin katılımcı bir kuruluş olduğunu vurgular. Tek bir üyenin eksikliği bile kulübün o üyenin eksikliğini duymasına neden olur. Kulüp toplantılarına katılmak her Rotary Kulübü’nün çalışma ve başarısının yaşamsal bir göstergesidir.

GENÇLİK DEĞİŞİM PROGRAMI

Gençlik Değişim Programı, Rotary’nin hayat boyu süren dostluklar kurdurtan ve uluslararası anlayışı geliştiren çok popüler programlarından biridir. Bu program ilk olarak Fransanın Nice Rotary Kulübü tarafından 1927 yılında başlatıldı. Avrupada’ki Gençlik Değişim Programı II.Dünya savaşına kadar devam etti ve savaştan sonra 1946 yılında tekrar başlatıldı.1939 yılında Kaliforniya ile Latin Amerika arasında çok geniş bir gençlik değişimini kapsayan program oluştu. O günden beri ise, bu program dünyanın her bir yanını sardı ve genişledi. Son yıllarda 7.000’den fazla sayıda genç insan, her yıl tekrarlanmakta olan bu gençlik değişim programına, Rotary Kulüpleri ve Bölgelerin sponsorluğunda katılmaktadırlar.

Gençlik Değişim Programları’nın değeri sadece orta öğrenim yaşındaki gençlerin ilgisini çekmekle kalmıyor evinde misafir kalan evsahibi ailelerce, sponsorluğu üstlenen kulüplerce, öğrencileri kabul eden okullarca ve tüm toplum tarafından hoş karşılanıyor ve takdir ediliyor. Gençlik Değişim Programı’na katılarak bir başka ülkede bir süre yaşayan gençler, oradaki gördüklerini, deneyimlerini, tanıdıkları kültür ve toplumun yaşam biçimini, dilini, aile yaşamını kendi okuluna döndüğünde sınıfındaki diğer arkadaşlarına da anlatıyor ve gördüklerini bildiklerini onlarla paylaşıyor.

Gençlik Değişim Programı sayesinde genç insanlar ilginç fırsatlarla karşılaşmakta, zengin deneyimler edinmekte ve kendi ülkesinin dışında bir ülkeyi orada yaşayarak tanıma imkanı kazanmaktadırlar.

Genel olarak değişim programına katılan öğrenciler, bir tam yıllık öğrenim dönemini yurt dışında bir başka ülkede geçirirler. Bazı kulüpler ve bölgeler ise birkaç hafta veya birkaç ay süren daha kısa dönemli süreler için öğrenci değişimi yaparlar.

Uluslararası anlayış ve iyiniyet kavramının geliştirilmesi ve yayılması amacıyla yapılan bu faaliyetler tüm Rotary Kulüpleri için önemli, önerilen ve teşvik edilen bir programdır.

 

POLİO PLUS

Polio plus, dünyada yaygın bir halde var olan poliomyeletes (Çocuk Felci) hastalığını 2005 yılına kadar ortadan kaldırmak için ve çocukları aşılamak amacıyla yapılan yaygın bir aşılama kampanyasıdır. Bu kampanya, 1985 yılında, gelişen dünyanın çocuklarına polio’ya beş yıl süresince bağışıklık kazandırabilmek için, gerekli olan 120 milyon Amerikan Doları miktarındaki bağışı toplamak amacıyla kurulmuştur. 1988’de sonlandırılan Polio Plus para toplama kampanyası, 247 milyon Amerikan Doları’na ulaşmıştır ve 2005 yılında rotaryenler’in polioyu yoketme çabalarına olan katkıları 500 milyon Amerikan Doları’nı geçmiştir. Diğer yandan, Uluslararası Rotary bünyesinde toplanan dev gönüllü ordusu, en az bu kampanya kadar önem taşır. Binlerce gönüllü, “Ulusal Bağışıklık Kazandırma Günleri”nde, yerel düzeyde destek sağlamakta ve bağışıklık kazandırma ve polioyu yoketme topluluklarını seferber etmektedirler.

Rotary, 1988 yılında Dünya Sağlık Teşkilatı ”WHO“ ile birleşerek 2005 yılına kadar yani Rotary’nin 100 Yıl dönümünde, dünyadan çocuk felci hastalığını tamamen kaldırmayı hedeflemişti ve Rotary, The World Health Organization (WHO) Dünya Sağlık Teşkilatı, The United Nations Children’s Fund (UNICEF), The U.S Centers for Disease Control and Prevention (CDC), devlet ve benzeri sağlık örgütleriyle birlikte el ele ortak olarak, çocuk felci hastalığını dünyadan kaldırmak için savaşmaktadır.  Uluslararası Rotary ve onun ortaklarının çabaları sonucunda, yaklaşık iki milyar çocuk ağızdan polio aşısı almış ve çocuk felcinden korunmuştur. 1994’de WHO Amerika’nın, 2000’de Batı Pasifik bölgesinin ve 2002’de Avrupa’nın tamamen poliodan temizlendiğini açıklamıştır. 2002’ye gelindiğinde, 1985 senesinden beri polio vakalarında %99 oranında bir azalma görülmüştür. Çabalar, polionun halen görülmekte olan Afrika ve Güney Asya’daki 10 ülkede de yok edilmesi üzerinde odaklanmıştır. Bu tür bir hastalığın dünya yüzeyinden tamamen silinmesi gerçekte çok güç olacak gibidir; (dünyada bir tek çiçek hastalığı mikrobunun kökü kurutulabilmiştir ve çok masraflı bir savaş olmuştur.

INTERACT

İlk olarak 1962 yılında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu tarafından uygulanan Interact, Rotary kulübü sponsorluğunda bir Rotary Gençlik Programıdır. İlk Interact Kulübü ABD Florida eyaletinin Melbourne şehrinde kurulmuştur. lnteract kulüpleri, orta eğitim çağındaki genç öğrencilere, birlikte çalışarak hizmet için dünya dostluğu kurmak ve uluslararası anlayışı yerleştirmek amacıyla çalışma imkânları sağlar. Kelimenin türetilmesi şöyle olmuştur. Uluslararası demek olan lnternational kelimesinden kısaltılmış olarak “Inter” alınarak, hareket anlamına gelen action kelimesin “act” bölümü kısaltılarak alınmış ve ikisinin birleşmesinden “lnteract” kelimesi türetilmiştir. Kurulan her “lnteract” kulübünün bir Rotary kulübü sponsorluğunda kurulması ve o kulübün gözetiminde çalışması esastır. Kulüp faaliyetlerinin, okullarına, topluma ve dünyaya hizmet edecek projeleri içermesi şarttır.

Bugün tüm dünyada 10.400’den fazla sayıda kurulmuş interact kulübü ve bunların da 119 değişik ülkede 239.246’dan fazla üyesi bulunmaktadır. lnteract üyesi genç öğrenciler bu çalışmaları ile öncelikle liderlik konusunda deneyim kazanmakta ve hizmet projeleri yürütme ve uygulamada pratik bilgiler edinmektedirler. Bunun sonucu olarak başkalarına yardım etmenin mutluluğunu yaşamaktalar.

lnteract kulüplerinin büyük amaçlarından bir tanesi de, tüm dünya gençliğinde daha büyük bir anlayış ve iyi niyet oluşturmak için yeni imkânlar bulup çıkarmaktır.

BÖLGE ASAMBLESİ

Rotary başkanlığı’nın her yıl yenilenmesi nedeniyle, her yıl bu görevi üstlenecek 32.500 kulüp başkanı’nın görevlerini yürütebilecek bilgiyi edinmeleri gerekir ve Bölge Asambleleri, gelecek dönem kulüp başkanları ve yönetimlerinde görev alacak rotaryenler’in, ilk eğitimlerini aldıkları toplantılardır.

Bölge Asamblesi yönlendirme, yüreklendirme, Rotary bilgisi ve yeni fikirler sağlayarak kulüp görevlileri, yönetim kurulu üyeleri ve komite başkanlarına yön verir. Bazı çok deneyimli bölge liderleri, Rotary yönetimi ve hizmet projelerinin her kademesi hakkında bilgi ve görüşlerini anlatırlar. Asamble’de tüm katılanlar değerli yeni fikirler edinerek kulüplerini daha etkin ve ilginç duruma getirmek donanımına sahip olurlar. Genellikle, her kulüpten, 8 veya 10 kadar görevli gelerek bu eğitim toplantılarına katılırlar. Bölge Asamblesi’nin diğer bir önemli yönü de, program içeriğinin gelecek dönem bölge guvernörü tarafından gözden geçirilmesi ve yeni Uluslararası Rotary Başkanı’nın düşüncelerinin görüşülmesidir.

Bölgesel amaç ve hedefler bu toplantılarda tanımlanır, planlar görüşülür ve gerçekleştirmek için yeni gelişimler konuşulur.

Bir Rotary kulübü’nün başarısı, bu yıllık bölge asamblesinde kulübün temsili ile mümkün olur.

ROTARY VAKFI ÜSTÜN ve SEÇKİN HİZMET ÖDÜLLERİ

Rotary Vakfının Müteveli Heyeti tarafından zaman zaman Rotaryenler’e verilen iki tane çok özel takdir belgesi vardır. Bunlar, Rotary Vakfı tarafından üstün hizmette bulunan rotary üyelerine, hizmetlerinin takdir edildiğini göstermek üzere verilen belgelerdir. Rotary’nin verdiği belgelerden “Üstün Hizmet Ödülü”, Rotary Vakfı programlarını geliştirme yolunda belirgin ve özverili hizmette bulunan rotaryenlere verilir. Böylece, Vakfın amacı olan, dünyada yaşayan insanlar arasında karşılıklı anlayış ve dostluk ilişkilerini güçlendirme yolunda üstün katkıda bulunan bir rotaryen bu belge ile takdir edilmiş olur.

İkinci ödül olan “Seçkin Hizmet Ödülü” ise, Rotary Vakfı’na çok daha geniş, kapsamlı ve özverili olağanüstü hizmet veren ve bu hizmetleri bölgesel sınırları aşıp uzun süreli olarak devam eden rotaryenler’in hizmetlerini takdir için verilir. Seçkin Hizmet Ödülüne hak kazananlar, genelde, normal olarak “Üstün Hizmet Ödülü” almaya hak kazanmış, ancak uluslararası anlayışı arttırma gayretleri devamlı olan rotaryenler’dir ve Rotary Vakfı tarafından onurlandırma belgesi olarak verilir.

Bu seçkinlik göstergesi olan belgeler, kişilikli örnek bir hizmet sergileyen ve maddi katkısı aranmadan bu davada Rotary Vakfı’na kendini adayan kimselere verilmektedir. Genellikle bir yıl içerisinde bu tür ödüle layık görülen kişilerin sayısı 50’yi geçmiştir. “Üstün Hizmet Ödülü” almaya hak kazanan bir rotaryen normal olarak aradan 4 veya daha fazla yıl geçmedikçe Seçkin Hizmet Ödülü’ne aday gösterilemez

Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti’nce bu ödüllere layık bulunmak ve böyle bir ödülün alınması, herhangi bir rotaryen için çok gurur verici bir olaydır.

ROTARY’Yİ YENİ ÜYELERLE PAYLAŞMA

       Rotaryenler’in birçoğu, üyelik sorumlulukları ve görevlerini toplantılara katılmakla, kulübün hizmet fonlarına katılmakla ve etkinliklerde bulunmakla yerine getirdiklerine inanırlar. Ama bunlar yeterli değildir.

        Bir Rotary kulübüne üye olunurken istlenilen görevlerden genelde unutulan veya ihmal edilen şey, gerçekte, “Rotary’yi paylaşmak” olgusudur. Uluslararası Rotary her rotaryenin görevini açık seçik belirtmiştir. Şöyleki:

         Rotary’yi yeni üyelerle paylaşma zorunluluğu ve değerli kişilerin Rotaryen olmasını teşvik ederek Rotary’yi genişletmek için yardımcı olmak” her üyenin başta gelen yükümlülüğüdür. Gerçekte ise, rotaryenler’in yüzde 30’undan azı kulübe yeni üye teklif etmektedirler. Yani, bir anlamda, kaliteli yeni üyeler bulup Rotary’yi onlarla paylaşmak zevkinden mahrum çok sayıda Rotaryen bulunmaktadır.

         Ayrıca, her kulüpte, Rotary üyeliği hakkında olumlu deneyimlerini diğer üyelerle çok az paylaşan birçok rotaryen bulunmaktadır.

          UR Tüzüğü, kulüp üyeliği ile ilgili olarak, “Her kulüp, hiçbir meslek dalının veya işin üstün olmadığı, iyi dengelenmiş bir üyelik yapısına sahip olmalıdır” der. Birçok kulübünde Rotary’e tüm iş ve meslek alanlarından kalifiye üyelerin davet edilmediği, yerel telefon rehberi veya Ticaret Odası Kılavuzu’ndan görülebilir. Rotary’nin kuruluş prensiplerinden biri, desteklediği toplumun, iş ve meslek sahibi kişilerini, dengeli ve doğru bir şekilde temsil etmektir. Buna uygun olarak, Rotary kulüpleri, toplumdaki tüm iş ve meslekleri içinde barındırmalıdır.

         Bir Rotary kulübüne üye olma daveti ancak bir başka rotaryen tarafından yapılabilir. Bu kişi bir komşu, bir müşteri, bir satış müdürü bir üst düzey yönetici, bir iş ortağı, mesleğinde uzman bir profesyonel veya bir başka elit kişi olabilir. Madem ki Rotary’yi paylaşmak için bir yükümlülüğünüz vardı o halde yapılacak işlem çok basittir; O kişiyi aranıza davet etmek. Herhalde her Rotaryen, Rotaryen olmaya değer bir başka kişi tanıyordur.

ROTARY’DE YENİ KULÜPLERİN OLUŞMASI ve ROTARY’NİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Bu sürekli artış olgusu içinde sayısal olarak artan Rotary kulüpleri, Uluslararası Rotary’nin dünya çapındaki programlarının ve etkinliğinin yayılmasında çok önemli bir unsurdur. Aslında, yakın senelerde yeni kulüplerin kurulması, üye artışını destekleyen güç noktasıdır. Rotary’nin temel prensiplerinin serbestçe uygulanabileceği her yerde yeni Rotary kulüpleri kurulabilir. Başarılı bir kulübün kurulup çalışmalarını sürdürülebileceği her ortamda yeni bir kulüp kurabilir. Örneğin, 1990’dan itibaren kurulan birçok yeni kulüp, Doğu Avrupa’daki yeni demokrasiye geçmiş ülkelerdedir. UR Yönetim Kurulu, daha önce kulüp bulunmayan ülkelerde, Rotary kulübü kurulması için onay vermelidir. Yeni bir kulübün kurulabilmesi için o kulübün, Rotary hizmetleri verebileceği belirli bir “semt”te içinde yeterli sayıda iyi karakterli, iş ve meslek sahibi kişilerin bulunması, o yörede bir kulübün kurulması için yeterlidir. Teklif edilecek yeni bir kulübün kurulabilmesi için o yörede en az 40 iş ve meslek sınıfı ile en az 20 üye olmak isteyen kişinin olması gereklidir. Bölge Guvernörleri, yeni kulüplerin oluşumunda onaylanmasından ve izlenmesinden sorumludur. Yeni bir kulüp, kuruluş aşamasında öncelikle kendi semti veya yöresinde bir araştırma yaparak yeni kulüp kurmak suretiyle yaygınlaştırma imkanlarını araştırmalıdır. Yeni kulüplerin kurulması aşamasındaki kuruluş organizasyonları Bölge Guvernörü’nün tayin edeceği bir temsilcinin nezaretinde yapılmalıdır. Yeni bir kulübün kurulması sırasında istenilen hususlar Standart Rotray Kulübü Ana Tüzüğü’nün yeni üylerce kabulü; meslek ve iş sınıflandırmaları açıkça yapılmış 20 yeni üyenin başvurusu; kayıt için gerekli tescil ücretinin ödenmiş olması, aday kulübün haftalık toplantılarını yapıyor olması ve kurulan yeni kulübün açıkça belirleyen adının benimsenmiş olması gereklidir. Bir aday kulübün, resmen Rotary kulübü olarak tanınabilmesi için, o kulübün Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu tarafından onaylanması yani, charter işleminin resmen kabul edilmiş olması şarttır. Yeni kulüplerin kuruluşuna yardımcı olup işbirliğinde bulunmak, her rotaryen’in asli görevi ve bulunmaz bir fırsatıdır. Yeni kulüpler Rotary’nin uzun dönem yaşamasını ve tüm dünyadaki insani hizmetlere taahhüdünü kuvvetlendirir.

ROTARY AMBLEMİ’NİN KULLANIMI

UR amblemini ve “Rotary” kelimesinini de içeren birçok kelime ve logo, tüm dünyada UR, Rotary Kulüpleri ve rotaryenler tarafından kullanılan tescilli markaların tamamı “Rotary Amblemleri” olarak tanımlanır. Uluslararası Rotary’yi temsil eden işaretleri içeren ve Rotary’nin sembolü olarak kullanılan amblem hem bir ticari marka olarak, hem de “hizmet markası” olarak 40 dan fazla ülkede tescil edilmiş bulunmaktadır. Böylece, markalar derneğin özel kullanımına sunulurken, amblemin bir başkası ve yetkisiz diğer kuruluşlar tarafından uygun olmayan biçimde kullanımı da Uluslararası Rotary tarafından önlenmiş olur. UR Yönetim Kurulu, Yöntem El Kitabı ve Rotary kurallarında, rotaryenler, Rotary Kulüpleri, Bölgeler ve diğer Rotary birimleri tarafından Rotary amblemleri’nin kullanılma yöntemlerini tanımlamıştır. Rotary amblemlerinin gururla takılması ve kullanılması, tüm rotaryenler’in önceliği ve sorumluluğudur. Rotary amblemlerinin, UR Yönetim Kurulunun belirlediği kurallarla kullanılması, bu amblemlerin yanlış kullanımlarını engeller ve rotaryenler’in yararına kullanımını sağlar. Tek başına kullanıldığında “Rotary” ve Rotary amblemi, UR ve onun ideallerini tanımlar. “Rotary” ve Rotary ambleminin bir faaliyet, kulüpler, bölgeler, veya diğer Rotary birimleri ile bağlantılı kullanıldığı durumlarda, bu isimler de eşit şekilde ve duyarlılıkta eklenmelidir. Bu kulübünüzün veya bölgenizin tam tanınmasını sağlar. Kulüpler ve bölgeler, Rotary amblemlerini, kontrol edilemeyen ve rotaryen olmayan kişi veya kuruluşların aktviteleri ile bağlantılı olarak kullanmazlar. Bir kulüp veya bölge vakfı aktivitesi isimlendirilirken, “Rotary” ve “Vakıf” kelimeleri arasında en az bir kelime daha olmalıdır – örneğin, Rotary Sedona West Vakfı, veya Chicago Rotary Kulüp Vakfı. Kulüpler ve bölgeler, Rotary amblemleri kullanılırken, hiç bir şekilde bunları değiştirmemeli, veya tam şekli dışında yeniden üretmemelidir. Rotary amblemleri yeniden renklendirilmemeli, eğer tek bir renk dışında renklendirilme zorunluluğu varsa , resmi mavi ve altın renkleri ile yapılmalıdır. Rotayenlerin, Rotary amblemi içeren ürünleri, amblemlerin doğru üretildiğinden emin olunması ve lisanssız üreticiler tarafından kullanılmaması için UR’den resmi lisansı olanlardan almaları teşvik edilir. Rotaryenlerin, Rotary amblemini rozet olarak takmaları teşvik edilir, fakat amblem hiçbir şekilde iş kağıtlarında, karvizitlerde veya rotaryenlerin işlerinin kapı veya pencerelerinde kullanılamaz. Rotary amblemi hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Rotary amblemleri, Rotary kulüplerinin ve verdikleri hizmetlerin simgesidir ve sadece kulüpleri, üyelerini, projelerini ve programlarını tanımlamak için kullanılır. Bu amblemin hiçbir şekilde bir politik kampanya için veya Uluslararası Rotary tarafından tanınmayan bir başka ad veya amblemle birlikte kullanılmasına izin verilmez. Rotary logolarını, sponsorluk veya ortaklık amaçalarıyla kullanmak isteyen Rotary Tüzel Kişileri, güncellenmiş U.R Yönetim Kurulu yönetmeliği için, U.R Sekreterlik ofisindeki, Kulüp ve Bölge Yönetim Kurulu temsilcileri ile irtibata geçmelidirler. Rotary amblemleri UR web sitesi www.rotary.org adresinden yüklenilebilir.

  ROTARY YARININ LİDERLERİNİ ARIYOR (RYLA)

             Her yıl, Rotary kulüpleri tarafından binlerce genç Rotary’nin sponsorluğunda düzenlenen liderlik eğitimi seminerlerine (RYLA) katılır. Bu seminerler sonunda yapılan seçimlerde seçilenler, uluslararası düzeyde başka ülkelerde organize edilen RYLA seminerlerine bölgelerinin sponsorluğunda gönderilirler. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen, seçkin gençlerden oluşan gruplar, samimi bir ortamda ikinci kez bir hafta süresince liderlik eğitimi alırlar. Kişisel gelişimi destekleyen, liderlik vasıfları kazandırmayı ve iyi yurttaşlık bilincini aşılamayı amaçlayan bu eğitim, münazaralar, karşılıklı sohbetler ve sosyal etkinliklerden oluşmaktadır. Bu faaliyetin İngilizce olan adı “Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) ülkemizde “Rotary Yarının Liderlerini Arıyor” olarak tercüme edilmiştir. Bu program, Camp Royal, Camp Enterprise, Youth Leaders Seminars, Youth Conferences, yani Girişimcilik Kampları, Genç Liderlik Seminerleri, Gençlik Seminerleri, Gençlik Konferansı gibi başka adlar lada anılmaktadır.

             İlk RYLA programlarının uygulanmasına, Avusturalya’da 1959 yılında başlanıldı. Queensland eyaletinden bu ilk toplantıya seçilen gençler, İngiltere Kraliçesi Oueen Elizabeth ll’in yeğeni Prenses Alexandria’nın Avustralya’ya yaptığı ziyarette bulunmak ve onunla tanışmak imkanını bulmuşlardı. İştirakçı gençlere ev sahipliği yapan Brisbane’li Rotaryen’ler, bu genç insanların yüksek nitelikli kişiliklerinden çok etkilenmişlerdi. Nitekim, bunu takip eden yıllarda, her yıl seçilmiş bu genç liderler grubunun bir hafta boyunca, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaları kararlaştırıldı. Bundan sonra RYLA programı, giderek Yeni Zellanda Rotary bölgelerine yayıldı. 1971 yılında RYLA programı, Uluslararası Yönetim Kurulu tarafından Uluslararası Rotary’nin resmi programı olarak kabul edildi. RYLA genellikle bölgesel bir aktivitedir.

ROTARY GÖNÜLLÜLERİ

Onları mülteci kamplarında, ücra kliniklerde, geçici hastanalerde ilkel köylerde ve kendi toplumlarında çalışırken görebilirsiniz. Onlar, toplumun gelişmesinde, yiyecek üretiminde, sağlık, su, hıfzısıa ve idari konularda tecrübelidirler. Onlar Rotary Gönüllüleri’dir.

Rotary Gönüllüleri programı, kulüp ve bölge düzeyindeki meslek hizmetleri şemsiyesi altında yürütülür. Uluslararası Rotary Gönüllüleri olarak çalışmak isteyen Rotaryen’ler ve Rotaryen olmayan kişiler UR Dünya Merkezi’ne başvurarak kendilerini Rotary Uluslararası Gönüllüler Listesi’ne kaydettirebilirler. Rotary Uluslararası Gönüllüler Listesi ve Rotary Gönüllüleri Kaynak Listesi, gönüllülere kendi projelerinin sınırlarını belirlemek ve proje koordinatörleriyle direkt temasa geçmek hususlarında yardımcı olacaktır.

Rotary Vakfı, Rotaryen, Rotaract, eski Vakıf üyeleri ve ev sahibi ülkedeki bir Rotary Kulübü’nden davet almış olan Rotary Gönüllüleri’nin, ulaşım ücretleri ve mütevazi geçim giderlerini karşılamak üzere fon sağlar. Rotary Gönüllüleri, dünyadaki birçok insancıl projelerde, kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar.

FARKLILIKLARA HOŞGÖRÜ İLE YAKLAŞIM

         Kendi ülkemizdeki anlayışımıza, alışkanlıklarımıza ve geleneklerimize aykırı olan yasaları, örf ve adetleri genellikle hoş karşılamaz ve bunları eleştiririz. Bazı durumlarda ise bir ülkede yasal olmayan bazı uygulamalar veya adetler bir diğer ülkede yasal ve normal davranışlar olarak kabul edilirler.

          Dünya anlayışı ve barışını amaçlayan bir uluslararası kuruluş üyeleri olan bizlere düşen görev, diğer ülke vatandaşları veya rotaryen dostlarımızın davranışları bize ters geldiği zaman bunu olumsuz olarak yargılamaktan kaçınmamızdır. Yaklaşık yarım yüzyıldan beri uluslararasındaki bu ikilemin çözümü için bir Rotary prensibi oluşmuştur.

         Uluslararası anlayış ve barışla ilgili bu kural, 1933 yılında benimsenmiştir. Bazı ülkelerde yasal ve usulden olan bazı davranış ve faaliyetlerin diğer bir ülkede yasal olmaması nedeniyle, rotaryenler şu hususu dikkate almalı ve bu konularda hoşgörü sahibi olmalıdır:

          Tüm ülkelerdeki rotaryenler bu gerçekleri bilmeli, hiç bir rotaryen bir diğer ülkenin yasa ve adetlerini eleştirmemeli ve yargılamaktan dikkatle kaçınmalıdırlar”. Yine, aynı uyarı “her türlü durumda rotaryenler’in bir başka ülke yasalarına veya adetlerine uyum göstermeleri” konusunda yapılmıştır.

            Bizler, insanlar arasındaki anlayış, iyiniyet ve dostluk bağlarını güçlendirmeye çalışan kişiler olarak rotaryenler’e yapılan bu tavsiyelere dikkat etmeli ve bunların gösterdiği yolda gitmeye çalışarak diğer ülkelerin yasalarına ve kurallarına karşı saygılı ve hoşgörülü olmalıyız.

ROTARY KULÜPLERİ’NDE KADINLAR

          1989 yılına kadar Uluslararası Rotary’nin ana tüzüğü ve yönetmelikleri sadece erkeklerin üye olmasına izin veriyordu, kadınlar Rotary kulüplerine üye olamıyorlardı. 1978 yılında Amerika’nın Californiya Eyaleti Duarte Rotary Kulübü, üyelik için başvuran üç kadını üyeliğe kabul etti. Bunun üzerine, Rotary lnternational, kulübü ana tüzük esaslarına aykırı hareket etmekle suçlayarak o kulübün kaydını sildi. Bunun üzerine kulüp, yerel mahkemelerde UR’nin bu kararını kaldırmak amacıyla bir dava açtı. Bu davada kişilerin özlük haklarından kısıtlanamayacağı ve iş kuruluşları ile kamu hizmetlerinde çalışan insanların cinsiyetleri nedeniyle bir ayırım yapılamayacağı tezini savundular. Duarte kulübü bu davayı kazandı ve Yargıtay’ca da onandı. Böylece sırf kadın üye almış olmalarından ötürü kaydı silinmiş olan Duarte Rotary Kulübü’nün kadın üye kabul etmesi hukuk yoluyla da onaylanmış oldu ve Rotary Kulüplerinin “iş amaçlı” ve bir bakıma kamu yararına çalışan bir kuruluş olması nedeniyle cinsiyet ayırımı yapmamaları gerçeği hukuk açısından da vurgulanmış oldu. Bu hareketle Rotary’de artık kadınların üyeliklerinin benzeri yasal (tüzüksel) nedenlerle engellenmesi önlenmiş oldu.1989 yılında toplanan Yasama Konseyi’nin aldığı bir kararla Rotary’nin yalnızca erkeklerin üye olabilceğine dair olan amir maddesi oylanarak tüm rotaryenler için yürürlükten kaldırıldı. Bu tarihten itibaren kadınlar, tüm dünyada kulüplerin ve bölgelerin üyeleri ve yöneticileri oldular.

ROTARY DOSTLUK DEĞİŞİM PROGRAMI

         Rotary Dostluk Değişim Programı, ilginç bir Rotary dostluk faaliyetidir. Bu program, Roteryenler ve eşlerinin, dünyanın bir başka ülkesindeki bir rotaryen aileyi ziyaret etmelerini teşvik ve organize eder. Bu karşılıklı ziyaretler, ya kulüpten kulübe (tek bir rotaryen ve ailesi) yada bölgeden bölgeye (dört/altı rotaryen çift) ziyaret esasına dayalı olarak yapılır.

          Esas fikir, birkaç rotaryen ailenin bir başka ülkeye Rotary Dostluk Değişimi ile gitmesidir. Sonradan, aynı ziyaret karşı taraftan da yapılarak ziyaret iade edilmiş ve değişim gerçekleştirilmiş olmaktadır. Başarılı bir iki deneyimden sonra, Rotary Dostluk Değişim Programı,1988 yılında devamlı olarak uygulanan bir Rotary Programı olarak kabul edilmiştir.

           Rotary Dostluk Değişim Programı, genellikle Rotary Vakfı’nın Grup İnceleme Değişim Programı ile karşılaştırılıp birbirine benzetilir ise de aradaki fark, tüm giderlerin rotaryen çiftler tarafından karşılanmasıdır. Bu öyle bir programdır ki, başka hiç bir kuruluş tarafından taklit edilemez. Çünkü rotaryenler, diğer rotaryenler’i dostluk sevgisi ile kucaklar ve dostlara kapılar her zaman açık tutulur.Dostluk ve olağanüstü bir tatil düşleyen rotaryenler, Rotary Dostluk Değişim Programı hakkında daha fazla bilgi edinmelidirler. Umulmadık bir Rotary dünyası sizi bekliyor olabilir.

ROTARYENLER’İN EŞLERİ

          Dünyanın çeşitli yerlerindeki pek çok Rotary kulübü’nde erkek üyelerin eşleri sevgi yüklü bir şekilde “Rotary Ann’ler” olarak tanımlanır. Bu tanımlama bir küçük görme anlamında olmayıp, ilginç bir tarihi vesileden doğmuştur.

           1914 yılında San Francisco Rotaryenler’i Houston’da yapılmakta olan Rotary Konvansiyonu’na katılmak üzere özel bir trene binmişlerdi. 0 günlerde Rotary toplantılarına çok az sayıda eş katılırdı ve tren Los Angeles’te duruncaya kadar içindeki tek kadın, Rotaryen Bru Brunnier’in eşi Ann idi. Tren’e Los Angeles’ta konvansiyon’a katılacak yeni delegeler aldığında Bayan Ann Brunnier rotaryenler’in Ann’ı olarak tanıtıldı. Bu titr kısa bir süre sonra (Rotary Ann) haline geldi. Batıdaki kulüpler, rotaryenleri bir sonraki konvansiyonlarını yapmak için San Francisco’ya davet edeceklerinden, Houston’da sahnelenmek üzere bir seri şarkılar ve gösteriler tertiplediler. Rotaryenler’in bir tanesi de (Rotary Ann) şarkısı besteledi. Houston’a varışta tren bir heyet tarafından karşılandı. Karşılıyanlardan biri de Philadelphia’lı Guy Gundaker idi ve onun karısının adı da Ann idi. Gürültülü ve neşeli karşılama sırasında birisi Rotary Ann şarkısını söylemeye başladı. Ufak tefek 2 kadın, Ann Brinnier ve Ann Gundaker erkeklerin omuzuna alınarak istasyon boyunca taşındı. Orada bulunanlar Ann adlı bu 2 kadına verilen titri çok sevdiler. Anında, bu sevgi terimi orada bulunan bütün eşler için kullanıldı. Guy Gundaker 1923 yılında UR Başkanı oldu, Bru Brunnier’de 1952’de Başkan seçildi. Böylece, ilk Rotary Ann’lerin her ikisi de UR’nin First Lady’si oldular.

BÖLGE GUVERNÖRÜ

Bölge Guvernörü’nün Rotary Dünyası’nda çok seçkin ve belirgin bir görevi vardır. Yaklaşık 45 adet Rotary Kulübü’nü kapsayan ve Rotary Bölgesi adı verilen coğrafi bölge içerisinde Uluslararası Rotary’nin tek yetkilisi kişisidir. Bölge Guvernörleri, yapılan uluslararası asamblelerde eğitim görüp uzmanlaşırlar ve tüm dünyadaki sayıları 31.000’i aşkın Rotary kulübüne Liderlik yaparlar.